Disclaimer

Disclaimer voor website Picture2Perfect.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Picture2Perfect.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door de eigenaar van Picture2Perfect.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Picture2Perfect.nlis het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Picture2Perfect.nl

Picture2Perfect.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Picture2Perfect.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via Instagram, Facebook. Linkdin of Twitter verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Facebook-Cover-Image-4.png

info@picture2perfect.nl – KvK-nummer 81346581 – Rabobank: NL86 RABO0363 6723 62